Furubjärs 1:6 Danielssons torp

Torpet tillhör Tingstäde hembygdsförening.

Historik :
Danielssons Torp

Ett strävsamt par som efterlämnade ett ljust minne i bygden.
Så beskrivs makarna Bengt och Johanna Danielsson, som bodde i ett litet torp i Tingstäde fram till 1930-talet.

Torpet låg på gården Furubjers mark och torparrendet betalades i form av dagsverken.
Många småställen där fattigt folk bodde är i dag spårlöst och för alltid borta. Lyckliga omständigheter har gjort att Danielssons torp har kunnat bevaras och restaureras.
I dag är det närmast i nyskick. Det man ser när man nu kommer vägen fram mellan Tingstäde och Ihre är ett vackert restaurerat torp med en enkelstuga i bulhusteknik och en knuttimrad ladugård med agtak.

För några år sedan var bilden en helt annan. Då var det lilla boningshuset illa förfallet och någon ladugård fanns överhuvudtaget inte. Det här torpet höll på att gå samma väg som så många andra gjort tidigare. Men det fanns en räddning. Och en räddning som innebär att man nu som besökare kan skaffa sig en god bild av hur fattigt folk bodde förr.
Men man får vara lite ödmjuk om man vill titta in. En normallång person måste kröka på ryggen för att kunna gå under bjälkarna i vardagsstugan.

Lite fantasi måste man nog också vara utrustad med. Restaureringsarbetet har lett till att allt är så fint och så välgjort, rent och snyggt att man lätt kan glömma att så här fint var det inte i vardagslag när seklet var ungt.
Danielssons torp heter det i folkmun och Danielssons var de sista dagsverkstorparna som bodde här: Stugan är från 1700-talet, ja kanske till och med 1600-talet, så det lär ha bott många här före Danielssons, men minnet av föregångarna har förbleknat.
Bengt Danielsson, torparen på stället i Backagen, var född 1848 i Småland.
Johanna, hans hustru, var född Fröjd i Lärbro år 1849. Hon emigrerade år 1869 från Lärbro till Mecklenburg i Tyskland. Detta gjorde hon inte ensam utan med henne var faktiskt elva andra lärbrobor. Det var uppenbarligen inte alla som hade blickarna riktade mot Nordamerika vid den här tiden.

Det var på gården i Tyskland som Bengt och Johanna träffades och det var där tycke uppstod. Enligt uppgift jobbade de båda två på en gård som odlade mycket sockerbetor, en gröda som krävde mycket arbetskraft. Den odlades ännu inte i stor skala på Gotland vid den här tiden. Bengt och Johanna kom emellertid tillbaka till Sverige, till Gotland och så småningom till torpet i Backhagen. Byggnaderna köpte de, men marken kunde de inte köpa eftersom den tillhörde den stora Furubjers-gården, där patron Stahre regerade.
Patronen Stahre och arbetskarlen Danielsson skrev år 1884 under ett kontrakt om vad som skulle gälla för arrendet. Det var ett kontrakt som var upplagt på trettio år.
Danielsson fick en del rättigheter. Han fick odla på en del angivna ställen, han fick beta med två kor och två lamm och han fick hämta fri vedbrand i form av stubbar, toppar och grenverk på vissa ställen.
Som motprestation förband sig torparen att varje vecka utföra ett dagsverke utan ersättning vid Furubjers. Dessutom var han tvungen att ställa upp utöver detta men då skulle han få betalt, en krona per dagsverke under tiden 1 april-1 oktober, 75 öre under övrig tid.
____________________


Förening:

Tingstäde Hembygdsförening

Skapad av: Tingstäde Hembygdsförening (2014-06-21 23:10:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tingstäde Hembygdsförening (2016-01-11 16:29:50) Kontakta föreningen