Furbjärs

Gårdar. I äldre tider var stavningen Furubjers.

Några ord om gårdarna i Tingstäde. Den största gården i Tingstäde är Furubjers
intill kyrkan. Gården har haft många inflytelserika herreman som ägare.

Peter Dahlborg, som genom tvivelaktiga affärsmetoder kom  över Furubjers på 1670-talet, satte skräck i alla som kom i hans väg. Han var ständigt i konflikt med sin omgivning, så det medförde att han var ofta på Tinget. Antingen hade
han stämt någon eller också var han själv instämd i något mål. Genom sin kunnighet att processa blev han anlitad som processmakare av superintedenten Israel Kolmodin.
Peter Dahlborg ägde även Ahr i Fleringe och var också verksam vid Lummelunds bruk. Hans väldresserade hundar bar post mellann Furubjers och Ahr.
Dahlborg skänkte en altartavla till Tingstäde kyrka vid den stora restaueringen omkring år 1700.
En av hans döttrar gifte sig med en Wästöö och tre generationer Wästöö ägde gården under större delen av 1700-talet.
Köpmannen Christopher Gazelius var därefter ägare under trettio år och när han dog 1821 testamenterade han medel till skolhus och lärarlöner för Tingstäde och hans födelsebygd Fårö.
1824 var det första året som skolundervisning bedrevs i det nyuppfödda skolhuset med en 35-tal elever, varav hälften kom från grannsocknar såsom Lokrume och Martebo. Testamemet föreskrev att läraren skulle vara präst och ha en årlig lön av 200 riksdaler. Huset har även inrymt kommunalrum och lokal för Tingstäde sparbank samt lärarbostader och slöjdsal.
1951 skedde en ombyggnad till samlingslokal och namnet blev då Gazeliigården.

Gazeliigården har använts av skolan som skolmatsal och det har varit socknens bygdegård fram till 2015 då ägaren Region Gotland sålde huset på privata marknaden.


Förening:

Tingstäde Hembygdsförening

Skapad av: Tingstäde Hembygdsförening (2014-06-22 11:28:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tingstäde Hembygdsförening (2016-04-18 13:52:48) Kontakta föreningen