Bulverket

Bulverket är en stor träfästning mitt i Tingstäde träsk. Den byggdes på 1100-talet och består av stockkistor placerade i en kvadrat med yttermått 175 m x 175 m. På stockkistorna fanns hus placerade och runt omkring en palissad med pålar. Det har gått åt ca 25 000 stockar för att bygga denna befästning.

Tyvärr blev livslängden kort, troligen ca 50 år, då träkonstruktionen blev instabil och sjönk ner i kalkävjan. Undersökningar gjorda 1989-1994 av Johan Rönnby visade inget kulturlager vilket tyder på att befästningen inte varit bebodd.

Byggandet av Bulverket skedde i orostider bl a kristendomens införande och kom ev aldrig till användning som försvarsanläggning, lagringsplats eller skyddsplats för kvinnor och barn. Vi kan bara konstatera att Bulverket fortfarande ruvar på sin hemlighet mitt ute i träsket. Man kan se stockar och pålar under vattenytan och allra bäst ser man dem på vintern när isen är genomskinlig.


Förening:

Tingstäde Hembygdsförening

Skapad av: Tingstäde Hembygdsförening (2014-06-22 11:26:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tingstäde Hembygdsförening (2014-06-22 11:26:47) Kontakta föreningen