Bulverket

Information om motivet

Originalets beskaffenhet/skick

Gotl. Allehanda 1995, 10 Juli