Bulverket sid 2

Information om motivet

Originalets beskaffenhet/skick

Gotl. Tidningar 1999, 12 Juli