Tingstäde Försvarsmuseum

Militär anläggning; förråd. Numera försvarsmuseum