Tingstäde Tingstädevägen 30

Tingstäde  Tingstädevägen 30
Lanthandelns utveckling i Tingstäde 1865-1999

Sammanställt av Ove Pettersson

1865 var första året som det var möjligt att starta handelsbod på landsbygden.

1865 - Fru Ryffel, Furubjers får avslag i kommunalnämnden att starta handelsbod.

1865 - Skollärarefrun Nyström får bifall i kommunalnämnden att starta handelsbod.

1868-1899 - JP Stares äger Furubjers gård.

1874-1884 - Hanna Gezelius kommer från Lärbro för att bli handelsbiträde vid Saluboden vid Furubjers. Saluboden vid Furubjers 1874 (ev tidigare) - 1899.

1877-1879 - Johan Norrbys handelsbod vid Annexen.

1887-1896 - Hanna Gezelius startar handelsbod i Tingstäde - har varit några år i Visby.

1891-1913 - JE Thomssons handelsbod vid Söjdbro. Thomsson drev filial i Lokrume 

1908-1929 (utan självständig förvaltn.)
Tomsson handelsbod 
1891-1913

1896-1925 - Ernst Fohlin övertar och driver H. Gezelius handelsbod. Nytt affärshus 1910.

1901-1913 - Emrik Hallgren startar handelsbod - bygger nytt bost- och handelshus 1904.

1909-1917 - Kooperativa handelsboden.

1912-1914 - Torgdag i Tingstäde.

1913-1924 - JE Thomsson tar över och driver Hallgrens handelsbod.

1924-1953 - Karl Thomsson tar över och det blir JE Thomssons Eftr. Nytt affärshus 1935.

1926-1950 - Annie Stenström tar över efter Fohlin. Det blir Fohlins Eftr. Annie Stenström driver filial vid Mejeriet till 1944.

1950-1953 - Bertil Ogebjer tar över efter Stenström med Fredrik Nilsson som prokurist.

1953-1956 - Calle Wallin tar över efter Ogebjer - affären upphör.

1953-1969 - Karl Thomsson avlider. Fru Arla och dottern Karin (Kajan)(1.giftet) tar över.

1969-1984 - Allan och Aina Lewin - F:a Lewins - tar över efter Thomssons.
Fotograf

Per-Åke Wallin, Tingstäde, Visby.

Information om motivet

Originalets beskaffenhet/skick

http://www.bygdeband.se/person/1992591962/


Förening:

Tingstäde Hembygdsförening

Ändrad av: Tingstäde Hembygdsförening (2016-11-17 15:04:34) Kontakta föreningen
Skapad av: Tingstäde Hembygdsförening (2012-01-16 14:03:34) Kontakta föreningen