Tingstäde Tingstädevägen 24

Tingstäde Tingstädevägen 24
Tingstäde Bil & lack, ägare Leif Pettersson .
Numera bostadshus.
Ägare Marja Riitta Franzén
Fotograf

Per-Åke Wallin, Tingstäde, Visby