Tingstäde Tingstädevägen 26

Tingstäde Tingstädevägen 26
Smeden Johan och hustrun Lily Klint byggde huset på 1950- talet. Senare ägare Karl-Evert Johansson.
2013 köpte Mattias Veres och Elin Högberg fastigheten.
Fotograf

Per-Åke Wallin, Tingstäde, Visby.