Tingstäde Tingstädevägen 22

Tingstäde Tingstädevägen 22
T v ligger f.d. Café Gertrud.  Ägare fram till 1949 var Anna Norrby.  1950-1980- talet Valter och Britta Jacobsson. Därefter Barbro född Lejon, Bo och Marja Riitta Franzén.  Ägare från 2008 är Hans Almgren och Annika Ridderström. 
Fotograf

Per-Åke Wallin, Tingstäde, Visby.