Tingstäde Bryor 767

Tingstäde Bryor 767
Martina Selin Engström ägde huset. Från 1956-1967 Arvid Thomsson.
Nuvarande ägare Malte och Viola Thomsson.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.