Tingstäde Bryor 772

Tingstäde Bryor 772
Huset är byggt på 1820-talet.  Tidigare ägare Emil och Hilma Karlsson. 1947 köpte Sten och Helga Forslund huset, sedan Göte och Ann-Margret Forslund.
Nuvarande ägare Lars Norén.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.