Tingstäde Bryor

Tingstäde Bryor
Fastigheten byggdes 1861 av smeden Petter Magnus Lindqvist. Huset har varit obebott sedan 1950.
Nuvarande ägare Jonas Lindqvist - barnbarns barnbarn till PM Lindqvist.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.