Prästgård

Murrester av en prästgård finns på kyrkogården.