Tingstäde HBFs årsmöte GT 1998:2

Information om motivet

Originalets beskaffenhet/skick

Gotlands Tidningar 1998-03-20