Tingstäde Gartarve 727

Tingstäde Gartarve 727
Fastigheten uppfördes 1945 av Helge och Emmy Karlsson.  1991 köpte Bertil (Bella) Jakobsson huset.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.