Tingstäde Gartarve 756

Tingstäde Gartarve 756
Fastigheten från 1915 (9/5120 mantal skattehemman). Ägare: Gustaf och Ulrika Johansson flyttade dit 1915 och sålde 1927, Johanna Åkerblom 1927-1944, Greta Johansson 1944-1945, Bertil Karlsson 1945-1948, Ingeborg Norman 1948-1973, Nils Norman 1973-1981, Gunnar och Ingrid Boström 1981-1990.
Nuvarande ägare Ingemar Gutenberg.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.