Tingstäde Gartarve

Tingstäde Gartarve
Såghus som låg bredvid Gartarvekanalen, troligen riven 2002.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.