Tingstäde Gartarve 739

Tingstäde Gartarve 739
Tidigare ägare Valdemar Boman 1930 till 1960.
Nuvarande ägare Gerd och Fred Boman.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.