Fallets fornby

Byn ligger på gränsen till Othem vid det stora skogsbevuxna hedområdet som kallas File-Haidar. En sluten, väl kringgärdad by med tillhörande husgrunder och gravfält. Nu finns 10 synliga husgrunder.

Husen var väl inhägnade av stengärdsgårdar och byggda på kraftig stengrund. De hade höga tak som stöttades från golvet av två rader stolpar. Taken kan ha varit täckta av torv, vass eller ag. Ingången var ofta på gaveln. Några fönster hade man antagligen inte. Mitt på jordgolvet låg en eller flera härdar. Röken från dem fick leta sig ut genom hål i gaveln.

Både människor och djur har bott i husen. Hur de varit möblerade vet vi inte. Norr och söder om byn var det sankt. I norr och väster låg små åkrar. Åkerjorden luckrades upp med hjälp av hacka och årder, en enkel form av plog. Förutom jordbruk levde man av boskapsskötsel, jakt och fiske. På gården fanns får getter, svin kanske kor och någon häst. En del av djuren hölls inne på vintern, eftersom klimatet var ungefär som idag. Mycket tid gick därför åt på sommaren till att samla in hö och löv för vinterfoder.

 


Förening:

Tingstäde Hembygdsförening

Skapad av: Tingstäde Hembygdsförening (2014-06-21 21:41:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tingstäde Hembygdsförening (2015-11-02 10:25:36) Kontakta föreningen