Tingstäde Lunds 720

Tingstäde Lunds 720
Roy och Eva-Stina Cedergren byggde huset 1982. Ny ägare 1990 Krister Martis och Majlis Olsson.
Nuvarande ägare Mikael Bjurquist.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.