Tingstäde Lunds 724

Tingstäde Lunds 724
Hans och Lis Boman byggde huset 1981.
Nuvarande ägare Hans Boman och Lena Johansson.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.