Tingstäde Lunds 732

Tingstäde Lunds 732
Mangårdsbyggnad uppförd i början 1800-talet. Johan och Emma Stenberg ägde huset från 1916-1946, 1946-1990 ägare Hilding och Martha Pettersson.
Nuvarande ägare Lars Nordström och Siv Örnevik.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.