Tingstäde Lunds 728

Tingstäde Lunds 728
Birgitta och Björn Blomquist byggde huset 1990. Avstyckad tomt från Lunds 1:11 - Birgittas föräldrar Hilding och Martha Pettersson.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.