Tingstäde Trägårds 157

Tingstäde Trägårds 157
Huset är byggt 1977 av Georg och Lisbeth Pettersson som också planerat själva tomten. De har även byggt växthus och försäljningslokal i anslutning till bostadshuset. 
Fotograf

Rune Johansson, Tingstäde.