Milly Hammarström berättar minnen sid 1

Milly Hammarström berättar minnen sid 1
Milly Hammarström vid Austris i Tingstäde berättar om gården

Information om motivet

Originalets beskaffenhet/skick

Gotl.Allehanda 1994, 13 Dec.