Tingstäde Smiss 234

Tingstäde Smiss 234
Karl och Anna Hansson byggde huset. Folke Myrbäck ägde huset därefter.
Nuvarande ägare är Folkes barn.