Tingstäde Vestris 777

Tingstäde Vestris 777
Huset är från 1800- talet. År 1911 köper Arvid och Gerda Lindqvist huset och sonen Bertil Lindqvist köpte huset 1964.
Nuvarande ägare: Leif Pettersson.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.