Vestris. Karls. sid. 17.jpg

Vestris. Karls. sid. 17.jpg
Vid Karls i Tingstäde.

Information om motivet

Originalets beskaffenhet/skick

Gotlands Allehanda. 1983, 30 April