Tingstäde Vestris 790

Tingstäde Vestris 790
Tidigare ägare Otto och Anna Ruthström, Arvid och Hulda Thomsson.
Nuvarande ägare Anders Andersson.
På fotot syns Hulda Thomsson.
Fotograf

Gerald Nilsson, Tingstäde.