Bomkurens flytt till Tule

Här följer berättelsen i bildform om bomkuren från Tingstäde som emigrerade och blev växelkur vid Gotlandstågets järnväg mot Tule station, korsningen väg 148 mot Stenkyrka. Alice Nilsson har fällt tågbommen och väntar på tåget. Bomkuren syns under trädet mot svinhuset vid Polhemsgården.

 

 

 

Bomkuren till vänster och en f d kiosk har blivit fiskebodar och står vid Tingstäde träsk strax söder om bastun nedanför skolan 2005.

Foto: Berit Pettersson

 

 

 

 

 

Bomkuren är illa medfaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlandståget får frågan om de vill överta bomkuren, 25 juni 2009. Bomkuren har nu hämtats i Tingstäde och körts till Dalhem. (Fotot hämtat från Gotlandstågets hemsida och de har gett tillåtelse att använda denna bild och kommande tre bilder, genom vice ordförande Anders Svensson.

Foto: Daniel Åhlén

 

 

 

 

Bomkuren har renoverats i Bro och hämtas där den 22 april 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Växelkuren uppställd vid grusgropsspåret längs järnvägen mot Tule, 22 juni 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Och kuren pryder sin plats även vintertid – foto från januari 2013.

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter