Dax att redovisa timmarna!

Några föreningar har inte lämnat in detta! (2014-04-09)
Maila / posta er blankett till Roger snarast. Senast 16 april!
Använd vår blankett, inte Hembygdsförbundets (som också vill ha in sin blankett).
Kretsens finns att ladda ner här>> Mall arbetstimmar mm 2013

Er förening har väl skickat in till Hembygdsförbundet också?