Långebrostugan


Torpet Långebro var ett dagsverkstorp under Brostorp, innan det flyttades till Furudungen mellan Timmeleskolan och Ätradalsskolan. Det finns med som dagsverkstorp i kyrkböckerna sedan 1738.

Enligt torparkontraktet var torparen tvungen att göra dagsverken (arbetsdagar) på gården Brostorp. Fyra dagsverken i veckan på sommaren och tre på vintern. Ett par kor, några får, ett tiotal höns och lite mark att bruka skulle räcka för att föda en stor torparfamilj.

Torpare och hyresgäster
.
Herman Qvist var den siste torparen och han bodde där med hustrun Augusta Fredriksdotter under åren 1894-1909. De hade elva barn, varav sex föddes i Långebro.
 Stugan stod troligen tom till år 1911 då Josef Andersson och hustrun Klara Maria Andersdotter flyttade in. I kyrkböckerna är de inte benämnda torpare. De arbetade troligen som landugårdsskötare och mjölkerska på Brostorp. År 1919 flyttade de till det nya ålderdomshemmet i Timmele.

Donation och flyttning.
Torpet donerades till Timmele socken av godsägare Alexander Andersson på Brostorp och flyttades hit år 1925. Hembygdsforskaren och antikvitetssamlaren Carl F Johansson, Källeberg var den drivande kraften vid flyttningen. Sedan mitten av 1970-talet ägs torpet av Timmele Hembygdsförening.
Image
Stugan är ca 50 kvm och har ett rum och kök samt förstuga. För att vara torp är det ganska stort. Stugan har renoverats med varsam hand och har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende. Väggarna är timrade, utvändigt brädfodrade och ribbade, invändigt rappade och stänkmålade. Taket var från början torvtäckt. På 1950-talet lade man på tegel. År 1984 återgick man till det gamla och lade på torvtak igen.
För att visa hur ett dagsverkstorp från början av 1800-talet kunde se ut, förde Carl F Johansson och andra intresserade hit husgeråd och redskap från äldre tider.

Många är de Timmelebor som under sin skoltid besökt stugan. För att göra historieundervisningen mer levande, visade och berättade lärarna hur man hade det förr. Varje vår skurade folkskolans elever stugan skinande ren.

Förening:

Timmele Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-26 15:23:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Timmele Hembygdsförening (2019-05-30 19:03:54) Kontakta föreningen