Tidigare aktiviteter


Årsmöte den 6 april 2022: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter tittade vi tillsammans på några utvalda bilder från Tillinge.

Digital Tillingeträff 8 februari 2022: Vi träffades digitalt för lite allmänt Tillingeprat.

Digital Tillingeträff 23 november 2021: Marie Andersson visade en gammal bild och berättade om när en av alléerna vid Tillinge kyrka planterades.

Digital Tillingeträff 21 april 2021: Vi tittade på lite bilder och pratade om dem, och delade berättelser från bygden med varandra.

Årsmöte den 2 mars 2021: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter tittade vi tillsammans på några utvalda bilder från Tillinge.

Digital Tillingeträff med tema Bomärken 23 februari 2021: Marie Andersson berättade om bruket av bomärken i Tillinge. Kvällen var också avsedd som ett träningstillfälle för den som inte är van vid digitala möten.

Årsmöte den 25 februari 2020: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter tittade vi tillsammans på några utvalda bilder från Tillinge.

Idrottshistoria från bygden II den 3 december 2019: Berättarkväll med undertiteln "Från Åsunda IF till Tarzan".

"Från greve Hamilton till Andersson i Tillinge" den 8 oktober 2019: Fd lantsantikvarien och länsmuseichefen Bent Syse berättade om den uppländska hembygdsrörelsens 150-åriga historia.

Byvandring i Uddala och Gryta den 8 juni 2019: Vi vandrade runt i - och delade berättelser om - byarna Uddala och Gryta.

Årsmöte den 12 mars 2019: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter berättade Marie Andersson om Tillinges sista karoliners håra öden åren 1718-1719.

Idrottshistoria från Tillinge och Åsunda den 12 februari 2019: Fokus på hur Tillinge IS och Lundby BK växte fram och 1989 gick samman till Åsunda IF. Plus några bilder från andra föreningar i bygden.

"Vad betyder ortsnamnen?" den 11 september 2018: Staffan Fridell, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet, berättade om hur byar mm i Tillinge fått sina namn.

Byvandring i Järstena den 26 maj 2018: Vi tittade på Stora och Lilla Järstena och vad som utspelat sig där över åren.

Besök av Enköpings släktforskarförening den 22 maj 2018: Vi besökte soldattorpet i Linda tillsammans och utbytte information.

Årsmöte den 13 mars 2018: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter "Bilder berättar" - vi fördjupade oss i några gamla Tillingebilder

Landsbygdens mekanisering, del II - 13 februari 2018: En berättarkväll där vi fortsatte titta på utvecklingen fram till idag. Bl a belystes elektrifieringens historik.

En ryslig afton II den 21 november 2017: En kväll om mord och dråp, synd och skam. Några lokala, historiska brott som utspelat sig i f d Åsunda härad från 1600-talet och framåt, berättade av Marie Andersson

Berättarkväll: Landsbygdens mekanisering I den 3 oktober 2017: Jordbrukets mekanisering.del I: Från skära till 40-foting: Vi såg en kavalkad av bilder på jordbruksmaskiner samt delade minnen från skördearbete och tröskning under äldre tider.

Besök i Linda den 19 augusti 2017: Vi var inbjudna av Teda hembygdsförening att tillsammans med dem göra ett studiebeök på Linda gård, för att se de fint renoverade gamla soldattorpet på gården.

Bygdens gamla festplatser den 30 maj 2017: Skrönor, bilder och historier om en svunnen epok avhandlades.

Byvandring i Lundby den 20 maj 2017: Vi vandrade runt i samhället tillsammans med elever som gick i Mälbyskolan på 1950- och 1960-talet, en kombination av byvandring och klassträff.

Årsmöte den 21 februari 2017: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter "Bilder berättar - vi fördjupar oss i några gamla Tillingebilder ur vårt bildgalleri" samt några nerslag i vad som hände år 1932, såväl i världen som i Tillinge.

Urmakare Anderssons döttrar - två människoöden från 1800-talets Enköping - 17 januari 2017: En berättarkväll med Bernt Lundh. Vi fick följa två flickors intressanta men sorgliga levnadsöden från vaggan till graven.

Lanthandlarna i Åsunda förr - 19 oktober 2016: Reformen som gjorde det lagligt att bedriva handel på landsbygden renderade i en stor förändring av landet. I Åsunda härad har det funnits ett antal lanthandlare. Vi hade engagerat personer som berättade om sin minnen från ortens lanthandlare.

Vandring till Niogårdshörn 18 september 2016: Total sträcka att vandra var ca 4,8 km varav största delen är lätt terräng.

Hembygdsföreningarnas dag 20 augusti 2016: Tillinge hembygdsförening deltog på Disagården, Gamla Uppsala, och visade upp exempel från vår fina bildskatt i galleriet (sju förstoringar från ett kryckegranståg i Hagby 1927).

Byvandring i (norra) Hagby den 2 juli 2016: Vi vandrade runt på Hagby bys gamla bytomt och turdades om att berätta fakta och skrönor om byn och dess tidigare invånare.

Natur- och kulturvandring den 28 juni 2016: Vi vandrade sträckan Vreta, Blomvreten och Hansta och passade samtidigt på att märka ut och vårda det lilla korset i Vretaskogen, Flankeboröret och Korshäll.

Natur- och kulturvandring i norra Tillinge den 21 april 2016: Vandring i den allra nordligast delen av Tillinge. Vi besökte platser som tidigare varit boplatser i form av backstugor, jord- och soldattorp.

Årsmöte med underhållning den 8 mars 2016: Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt besök av Östen Brink, som spelade och berättade från bygden.

Fotokväll – en studie i porträttfotograferingens historia den 19 januari 2016: Fotograf Kerstin Eilert berättade till bilder från olika tidsåldrar. Vi tittade på filmen om Wappa Säteri som spelades in på slutet av 1940-talet och Sven-Erik Wägermark visade porträtt från vårt galleri.

Föredrag om Auktioner 17 november 2015: Göran Ulväng berättade om auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen. Arne Andersson med flera kompletterade därefter med lite information om och berättelser från 1900-talets auktioner i Åsunda - den del som utfördes av auktionisterna Victor Ericson, Oskar Målman och Ernst Andersson.

Studiebesök Haga Tegelbruk den 24 september 2015: Uppföljning på tegelkvllen i mars med ett besök i verkligheten. Vi visades runt i bruket och fick se produktionen i full gång.Därefter pratade vi vidare om tegelminnen.

Vandring i historien 20 september 2015: Vi besökte två platser norr om Hummelsta. Myggbo (en gammal boplats) och nedslagsplatsen för ett flygplan 1949 - den här gången med tillgång till mycket faktamaterial om flygolyckan. Göte Hellström (uppvuxen i Hummelsta) berättade också om sina minnen när han kom till olycksplatsen.

Byvandring i Nykvarn 27 juni 2015: Vi vandrade runt i Nykvarn och berättade om byns historia samt om den verksamhet som funnits förr och den som finns idag.

Natur- och kulturvandring 2 maj 2015: Vi vandrade till platsen där ett militärt flygplan störtade 1949. Göte Hellström f.d. hummelstabo berättade om sina minnen från olyckan. Vi besökte även Myggbo, en gammal boplats på Myrbys marker.

Berättarkväll 14 april 2015: Berättarkväll med Börje Öhrling och Curt Beijer som berättade och sjöng visor om livsöden i vår grannsocken Bred. Efter fikat såg vi dokumentärfilmen om ett år i Bred

Årsmöte med föredrag 10 mars 2015: Ordinarie årsmötesförhandlingar. Därefter höll Göran Källgården ett föredrag på temat "Vad man kan hitta när man letar efter något annat" - blandade händelser och anekdoter från forskningen

Temakväll om tegelhantering 11 februari 2015: Sten Stabo berättade om tegelframställningen i vårt närområde.

Biodling 21 januari 2015: Klas-Olof Ohlsson berättade om den betydelsefulla och komplicerade verksamhet som biodlingen är. Samarrangemang med Teda hembygdsförening som värd.

Berättarkväll 19 november 2014: En berättarkväll i all anspråkslöshet. Vi delade historier och skrönor med varann, om folk och fä från Tillinge förr.

Söndagspromenad med historiska förtecken 21 september 2014: En vandring på en del av den väg/stig som gick mellan Hummelsta och Lundby förr, med avstickare till Myggbo och platsen där ett militärflygplan störtade 1949.

Kulturarvsdagen 14 september 2014: Årets tema var "I krigens spår". Föredraget "Tre slag i trakten" hölls av Sven Sandblom.

Sommarträff i Mälby skola 23 augusti 2014: En träff för elever som gått i Mälbyskolan för Svanfeldt, Granåsen m fl.

Byvandring i Vappa - 28 juni 2014: Vi vandrade runt i Vappa och delade med oss av historier med koppling till byn och säteriet; om platsen och dess omgivningar men också några människoöden med anknytning till densamma.

Vandring Mälby-Vindsberga - 27 maj 2014: Vi startade, under ledning av Sven-Erik Vägermark, med att titta på grunderna efter branden 1910. Därefter gick vandringen till viltvattnet i Vindsberga och förbi soldattorpet där på tillbakavägen.

Utflykt till Sala - 17 maj 2014: Vi reste till Sala silvergruva med buss, där alla som ville fick en visning av gruvan. -det fanns också möjlighet att besöka gruvmuseum och butiker på området. En gemensam lunch avnjöts också.

Vandring Vreta - Blomvreten - Hansta - 28 april 2014: En drygt 4 kilometers vandring i området runt Vreta och Hansta i Tillinge, ledd av Sven-Erik Vägermark.

Årsmöte 2014 - 4 mars 2014: Mötet inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter visades några bilder från förr som vi pratade kring.

Temakväll om järnvägen 12 november 2013: En kväll där vi fokuserade på järnvägen som går genom Tillinge. Sten Stabo och Lars Torsner berättade och visade många fina bilder.

"Människors mötesplatser" 8 september 2013: Kulturarvsdagen 2013 som anordnas av Riksantikvarieämbetet hade i år detta tema. Vi anordnade en träff i en av de mötesplatser som funnits i bygden, där vi berörde hur traktens människor mött varandra i såväl vardag som fest.

Byvandring i Hummelsta 6 juli 2013: Vi vandrade runt i dagens samhälle Hummelsta och delade med oss av historier om platsen och dess omgivningar. Byn låg tidigare ca 1 km söderut och hur utflyttningen av gårdar därifrån gick till berördes också.

Utflykt till Tullundsberget - 1 juni 2013: Sparrsätra-Breds hembygdsförening hade bjudit in oss till en aktivitet: Vi startade nordväst om Lundby gård och gick gemensamt uppför en promenadvänlig sluttning och åt vår matsäck på plats.

Tillinge soldatgravar - 30 maj 2013: Vi vandrade tillsammans till de gravar på Tillinge kyrkogård där några av Tillinges soldater vilar och satte upp de skyltar som föreningen tagit fram för att märka ut dessa. Avslutningsvis drack vi kaffe i Klockargården.

Årsmöte 2013 - 12 mars 2013: Mötet inleddes med ordinarie årsmötesförhandlingar. Därefter visade Sven-Erik Vägermark en äldre film från Enköping samt några intressanta bilder från förr.

Seder och bruk från förr: Om kryckegranar och julsjungare 13 november 2012: Vi tittade, under ledning av Marie Andersson, närmare på seder och bruk som förekommit förr i Tillinge inom två områden: firande inför bröllop (framför allt kryckegransståt) samt i juletid.

Byvandring i Ullbro 1 september 2012: Temat för vandringen var laga skiftet, en revolution som ägde rum för 140 år sedan. Vi vandrade runt i maklig takt i Ullbro by och delade med oss av historier om byn och dess omgivningar. Efter fikat avslutade vi med historiens vingslag vid Ullbro (Ullunda) vad.

Vandring till Timberholmsröret 14 augusti 2012: Vi utgick från östra parkeringen vid Nykvarn och vandrade till gränsmarkeringen Timberholmsröret.

Vandring i Mälby - 23 maj 2012: Vi samlades i Mälbygården för att sedan vandra via Glädjen till Trevnaden, under ledning av Eva Emanuelsson.

Flygfoton från Tillinge - 17 april 2012: Per-eric Öberg presenterade sitt arbete med äldre flygfoton samt visade exempel på kort från Tillinge.

Vandring i Vreta/Hansta - 5 april 2012: En drygt 4 kilometers vandring i området runt Vreta och Hansta i Tillinge, med ett par avstickare till Blomvreten samt "Korshäll", som leddes av Sven-Erik Vägermark.

Årsmöte 2012 - 28 februari 2012: Mötet inleddes med ordinarie årsmötesförhandlingar. Därefter berättade Sven-Erik Vägermark, Sten Stabo och Lars Andersson händelser och ting på temat "Mysterier, skrönor och fakta från Tillinge".

Vandring i Ullbro - 7 februari 2012: Tillinge hembygdsförenings första vandring samlade 17 personer. Sakkunnig vandringsledare var Sten Stabo som lotsade deltagarna på en ca 4 km lång vandring runt byn. Transportleder, gamla som nya, beskådades liksom en varggrop och "kyrkan" mm.

Vägar i Tillinge - 17 november 2011: Tillinge har länge varit en plats varigenom viktiga färdvägar dragits: allt från forna tiders Erikgata till den ett år gamla "nya" E18. Vi ägnade en kväll åt detta och de avtryck de lämnat bl a i naturen. Sven-Erik Vägermark, Sten Stabo och Lars-Erik Andersson guidade oss bland bilder, minnen och i olika former av dokumentation.

Tillinges sista soldater och deras soldattorp - 27 september 2011: I Tillinge fanns förr 27 indelta soldater från Upplands regemente. Här ägnar vi en kväll åt dessa soldater från 1850 och framåt. Marie Andersson har samlat ihop en del information om soldaterna och övriga styrelsen har varit ute och försökt lokalisera var soldattorpen låg. Detta var en något omarbetad repris på den kväll vi ordnade 2010 (då en kraftig snöstorm satte käppar i hjulet för många).

Byvandring i Tibble by/Lundby samhälle den 18 juni 2011: Byn Tibble är en plats med gamla anor. Vi gjorde en vandring genom dagens samhälle och fick höra berättelser om hur livet gestaltat sig på platsen förr, framför allt av vår speciellt inbjudne gäst Östen Brink - som också underhöll oss genom att spela ett par låtar på ett dragspel från 1890-talet, under en vilsam kaffepaus i Dansbacken.

Idékväll runt gamla bilder den 20 april 2011: Vi fördjupade oss, under ledning av Sven-Erik Vägermark och Sten Stabo, i några utvalda foton från Tillinge, för att inspirera fler att leta fram gamla kort ur sina gömmor - och inse vilket viktigt och intressant kulturarv de är.

Årsmöte 2011 - 9 februari 2011: Mötet inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter berättade Eva Emanuelsson, som är född och uppvuxen i Tillinge, om "Statarna och deras liv".

Grötfest - 21 januari 2011: Inbjudna av Sparrsätra-Breds hembygdsförening till deras evenemang:"Krister Lehti underhåller med dragspel, sång och historier".

'Blandade berättelser och anekdoter från Enköpingstrakten med Göran Källgården - 19 januari 2011: Inbjudna av Teda hembygdsförening till deras evenemang:"Göran är en erfaren släkt- och arkivforskare med rötter i Trögden". "Hos oss kommer Göran främst berätta om händelser och personer i vår trakt."

Tillinges sista soldater - 9 november 2010: I Tillinge fanns förr 27 indelta soldater från Upplands regemente. Här ägnade vi en kväll åt dessa soldater från 1850 och framåt. Vi hade samlat ihop en del information om soldaterna men också varit ute och försökt lokalisera var soldattorpen låg. Resultatet visades under kvällen.

Guidad åktur på nya E18 - 21 augusti 2010: Med assistans av Trafikverket tog vi en åktur på nya E18 innan trafiken släpptes på, och stannade vid den nya rastplatsen vid Sagån för att få information om vägbygget och om företeelser längs den nya motorvägen.

Liten byvandring i Linda - 13 juni 2010: Vi besökte det - med gamla metoder - renoverade soldattorpet i Linda och fick via Michael Kruses kunnighet en mycket god inblick i bl a hur det arbetet gått till och soldatlivets villkor. Några valde också att efteråt besöka fornborgen som finns på Linda ägor.

Västerås kraftvärmeverk - 24 april 2010: Utflykt till Västerås där vi fick en mycket intressant och bra guidning i Sveriges största - och ett av nordens renaste - kraftvärmeverk av Jonas Andersson, född och uppvuxen i Tillinge.

Årsmöte 2010 - 9 februari 2010: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter berättade Arne, Sven-Erik och Marie några historier om när elden har härjat i Tillinges byar och gårdar för länge sedan.

Tillinges byar och odlingslandskap genom tiderna - 10 november 2009: Kulturgeograf Marja Erikson från Upplandsmuseet i Uppsala visade kartor från 1600- till 1800-tal och berättade på ett mycket medryckande sätt om äldre tiders landskap och hur det har utvecklats, med exempel tagna från Tillinge.

Besök på Enabygdsarkivet i Grillby - 4 november 2009.

I gränstrakten Bred-Tillinge - 8 september 2009: 2009 är det 50 år sedan "Lundbygubben" dog. Historier om honom blandades med annat smått och gott från det här området: sägner om niogårdshörn, en bergtagen kvinna, isvägen, ett mord i Ängesta, Byttens koja mm. Tillsammans med Sparrsätra-Breds hembygdsförening samlade vi nära 90 personer i Torgestagården.

Byvandring i Vela - 13 juni 2009: Tillsammans med Teda hembygdsförening genomförde vi en byvandring i Vela. Historier från byn om t ex pastor Spak, "Karlsson i Vela", laga skiftet och ett par tragiskt brott som begåtts på platsen förr i världen avhandlades. Uppemot 70 personer trotsade de regntunga skyarna med glatt humör.

Tillinge under 10000 år - 24 mars 2009. Museichef Bengt Svensson och antikvarie Linda Karlsberg tog med oss på en intressant tidsresa, där Tillinges historia från senaste istiden och framåt avhandlades. Vi fick också möjlighet att titta på saker ur museets samlingar med anknytning till vår socken, såsom kapten Tjeder på Vappas värja (den som så dramatiskt ändade hans liv i november 1740), en fattigklubba från Vela, dalmålningar från Hovdesta mm.

Årsmöte 2009 -10 februari 2009: Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar pratade Anna-Lisa Plahn-Skirgård på ett mycket underhållande sätt om vår dialekt, något som hon ägnat ett stort intresse genom åren - och som frambringade många igenkännande kommentarer bland publiken.

Gamla kartor från Tillinge - 11 november 2008: Vi tittade tillsammans på historiska kartor från olika århundraden och delar av Tillinge - och på hur de kan tolkas. Avslutningsvis gavs information om hur man hittar historiska kartor på Internet.

Gemensam utflykt till Hällsta jordbruksmuseum i Veckholm - 5 augusti 2008: En visning av Anders och Monica Ekmans fantastiska samlingar kring såväl gårdens som jordbrukets historia.

Tillinges skolor och elever genom tiderna - 8 april 2008: Tillinges skolor genom tiderna - och deras lärare och elever!

Årsmöte 2008 - 29 januari 2008: Årsmötesförhandlingar. Leif Björklund, född och uppvuxen i Tillinge, gav oss en inblick i vad som hände bakom kulisserna på den stora miljökonferensen på Bali.

En ryslig afton - 6 november 2007: Berättelser, hämtade ur Åsunda härads domböcker och Tillinges dödböcker perioden 1631-1913, allt från mord till trolldom som fordom utspelat sig i vår socken.

Utgrävningarna för nya E18 - augusti 2007: Arkeologerna vid utgrävningarna i Nibble och Mälby guidade oss runt på de två områdena. Länkar till deras respektive hemsidor finns på vår Länksida.

Tillinge kyrka och kyrkogård - 25 juni 2007: Information om kyrkan, följt av en kyrkogårdsvandring. Avslutningsvis fick de som ville - och vågade - gå upp i kyrktornet!

Gamla kort från Tillinge - 13 mars 2007: En film från Vappa på 1940-talet och många gamla kort från Tillinge betittades.

Årsmöte 2007 - december 2006: Det första mötet i den återuppväckta hembygdsföreningen.

Förening:

Tillinge Hembygdsförening

Skapad av: Marie Andersson (2018-10-29 22:02:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Andersson (2022-08-25 10:00:50) Kontakta föreningen