Löss, loppor och lortiga fötter - INSTÄLLT!

22 September 2020

På grund av den pågående pandemin har vi tvingats flytta fram det här evenemanget till ett senare datum.

Vi återkommer med en ny tidpunkt när läget ser bättre ut!

Vilhelm Sundbom, museipedagog och antikvarie på Upplandsmuseet, föreläser under rubriken "Löss, loppor och lortiga fötter, om kropp och hygien genom historien".

Alla hälsas varmt välkomna!


Editerad av: Marie Andersson (2020-08-25 17:21:42)

Tillinge Hembygdsförening

Plats: Mälbygården

Börjar: 22 September 2020 19:00

Slutar: 22 September 2020 20:30