Synskadade

Cirka tio procent av alla synskadade är blinda, resten har någon form av synrester. De som är helt blinda använder ofta en vit käpp som hjälpmedel eller ledarhund som oftast har vit sele när den är i arbete.

Det är viktigt att lokal och miljö är tillgängliga utan onödiga hinder. För synskadade innebär det bland annat att miljön har bra kontraster och att belysningen är jämn och bra, och inte bländande. Det bör finnas gott om föremål att känna på samt gärna taktila bilder och modeller. Montrarna får inte vara av helglas och ska ha tydliga hörn och kanter. Utställningstexter och skyltar behöver vara lätta att läsa och att hitta. Även hemsidan behöver vara tydlig.

Utöver tryckt information är det viktigt att det finns inläst information. Denna kan dels ligga på en hemsida som ljudfiler att lyssna på eller ladda ner, dels finnas på audioguider. Om man skall ge ut en skrift är det bra om man även kan erbjuda denna som ljudbok.

För att ytterligare underlätta för synskadade kan man använda sig av ledstråk eller ledfyrar. Ledfyrar är försedda med ljud, sätts upp på strategiska platser som gör att de hörs på håll och besökaren kan sedan gå i riktning mot ljudet.

I samband med olika pedagogiska verksamheter är det viktigt att ledaren står vänd mot åhörarna och intill den miljö eller de föremål det handlar om. Möjligheten att lyssna i kombination med att få känna på föremål och gärna få prova användningen är bra förmedlingsmetoder då man vänder sig till personer med nedsatt syn. I samband med visningar och andra pedagogiska aktiviteter samt i audioguider är det viktigt med syntolkning. Syntolkning innebär att föremål och miljöer beskrivs muntligt samt även gärna färdvägar mellan olika stationer till och i miljön.