Rörelsehindrade

För personer med rörelsehinder handlar tillgängligheten om hårdgjorda gångar och jämna golv. Det handlar också om att kunna komma över trösklar och andra mindre hinder, samt att komma upp och ner för trappor med hjälp av hissar och ramper. Belysningen behöver vara så god att man kan upptäcka hinder. Dessutom behöver utställningar och andra miljöer vara utformade så att  rörelsehindrade kan komma fram till montrar och andra föremål.

När det gäller praktiska moment bör utformningen vara så att det är lätt att nå detaljer för personer som sitter i rullstol eller av andra anledningar har svårt att nå. Praktiska moment får dessutom inte vara för tunga. Det måste också vara möjligt för en rullstol att komma fram till bänkar och eventuella podier.

Läs om anpassning kring fysiska hinder