Reumatiker

En del av kraven för reumatiker är samma som för rörelsehindrade eftersom många reumatiker har svårt att gå. Det som också är viktigt är att momenten inte ska kräva för stora behov av fysisk kraft. Man får eventuellt vara beredd att hjälpa till med moment som är för tunga eller kräver för mycket handkraft.