Psykisk funktionsnedsättning

Generellt kan sägas om de här grupperna att de bör bemötas med en lugn och stillsam ton som förtydligar personens lika värde. Personerna måste få möjlighet att med egna ord få fram att de förstår vad besöket och verksamheten handlar om. Det kan innebära att besöket kan ta lång tid, men besökaren kan mycket väl tröttna och vilja avbryta i förväg för att eventuellt återkomma senare.

Det är viktigt att man har förståelse för personens funktionsnedsättning och att ett besök för denna person kan skilja sig från andra. Röriga och stressiga miljöer kan vara en grund till psykisk ohälsa. Det samma gäller ett oengagerat och otrevligt bemötande.