Kognitivt funktionshindrade

Det finns många olika varianter av kognitiva funktionsnedsättningar. Detta gör att man kan behov av olika former av hjälpmedel. Ett exempel är assistanshundar, som vars roll är att bistå den funktionshindrade och ge en viss trygghet i det dagliga livet. Detta kan t.ex. innebära att man låter en assistanshund följer med på besöket i hembygdsgården. Denna hund har, då den är fullt utbildad, en röd sele som markerar att den är i arbete.

Många kognitiva funktionsnedsättningar kan ha fler funktionshinder, t.ex. rörelsehinder eller svårt att tala. Det är därför viktigt att man utformar lokaler och miljöer så att de blir lätta att ta sig fram genom, d.v.s. utan hinder. Det behöver också finnas texter på s.k. lättläst svenska som förmedlar budskapet på ett kortfattat och lättläst sätt. Det samma gäller talad information, både i samband med ett pedagogiskt program och då man läser in information på en audioguide.

I samband med att man planerar ett besök med en grupp med utvecklingsstörning, är det viktigt att berätta i förväg vad de kan vänta sig. Om gruppen tänker sig ett besök på egen hand, kan det räcka om man informerar ledarna som sedan kan berätta för de övriga deltagarna. Om man istället ska genomföra någon form av pedagogiskt program, är det bra om pedagogen först träffar gruppen i skolan, vårdhemmet eller någon annan miljö som är bekant för gruppen. Här kan man då berätta vad som kommer att hända under besöket på hembygdsgården.

Det bör inte inträffa några överraskningar under gruppens besök. Om det skulle inträffa något överraskande kan detta föra med sig att gruppdeltagarna tappar all koncentration och blir oroliga. Om man istället genomför de moment som man talade om i samband med det första besöket, lär gruppdeltagarna få en angenäm upplevelse då man träffar pedagogen på hembygdsgården.

Efter detta besök på hembygdsgården är det viktigt att pedagogen gör ett andra besök hemma i gruppens lokaler för att ge möjlighet till utvärdering av det förra mötet. Ett alternativ kan också vara att man genomför flera träffar som gärna kan ske växelvis i gruppens lokaler eller hembygdsgården. Då man genomför de olika programpunkterna är det viktigt att detta sker i en lugn miljö och i en lugn och stillsam ton för bemötandet.