Hörselskadade

Hörselskadade personer kan varierande grad av nedsatt hörsel – alla hörselskadade är inte döva. När det gäller service för hörselskadade är det viktigt att kunna erbjuda hörseltekniska hjälpmedel så som fasta och bärbara hörslingor. Om det finns någon i personalen som behärskar teckenspråk är det bra.

En bra miljö för hörselskadade innebär bland annat jämn belysning. Det gör att man med nedsatt hörsel kan läsa en del på läpparna som komplement till hörselslingan. Miljön behöver också vara lugn utan störande bakgrundsljud såsom ljudillustrationer i utställningar. Ljudillustrationer måste kunna stängas av vid guidningar eller besök i utställningar då man skall föra ett samtal i miljön. Ljud kan också läggas på hörlurar som placeras på utvalda ställen i utställningen som gör att man kan lyssna sig till illustrationerna.

I samband med pedagogisk verksamhet är det viktigt att miljön är lugn och har en bra belysning eller ligger i ett ljust läge, om man är utomhus. Den som leder arbetet ska tala lugnt och tydligt så att alla ord går fram. Personen ska stå eller sitta så att solen eller lampor inte bländar. Man ska alltid stå vänd mot åhöraren även om man talar i mikrofon som är kopplad till hörslinga.