Epileptiker

Epilepsi räknas som ett dolt funktionshinder och personer med epilepsi skiljer sig därför inte nämnvärt från andra besökare. Den stora skillnaden är att en person kan drabbas av epileptiska anfall som kan se olika ut. Vissa anfall syns inte mer än att personen bara tappar koncentrationen och slutar tala några sekunder. När anfallet är över har personen ingen aning om att de har drabbats av ett epileptiskt anfall. Riktigt stora anfall kan komma med kort förvarning eller helt plötsligt. Personen vet ofta inget om vad som hänt under anfallet. Resultatet är ofta att personen i fråga är mycket trött och mår dåligt efter anfallet. Effekterna av epilepsin räknas som en funktionsnedsättning även när anfallen beror på en sjukdom.

Den miljö som man ska undvika för epileptiker är starka lampor och blinkande sken. Starkt bländande belysning och blinkande lampor är ofta orsak till epileptiska anfall. Samma sak gäller stressiga och röriga miljöer eller situationer som man inte själv kan påverka.

För att man som epileptiker ska ha ett visst stöd, finns det idag möjlighet till att träna assistanshundar som följer med dygnet runt. Hundarna kan varna inför anfall så att personen i fråga hinner sätta sig eller lägga sig för att minska skaderisken. Hundarna har en röd sele på sig då den arbetar.

Om en person drabbas av ett epileptiskt anfall ska man absolut inte stoppa in något in i munnen. Det är en gammal feluppfattning. Risken att personen sätter det instoppade föremålet i halsen är stor. Normalt är det inte lönt att ringa efter ambulans heller. Om en person drabbas av ett anfall, ska man i första hand lägga personen ner i framstupa sidoläge eller i alla fall sätta personen. Det viktiga är att personen inte kan falla och skada sig till exempel genom att trilla i en trappa eller falla över en kant. Ibland kan en person också börja gå mitt under ett anfall, utan att vara medveten om detta. Det är då viktigt att hålla fast personen för hans eller hennes egen säkerhet. Hela tiden gäller det att det är lugnt kring personen och att man talar lugnt till personen. Detta gör att anfallet kan ta kortare tid.