Funktionsnedsättningar

Det finns cirka 70 olika diagnoser av funktionsnedsättningar och cirka 20 procent av befolkningen beräknas ha någon form av funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättningar behöver olika former av åtgärder för att verksamhet och lokaler ska bli tillgängliga. Det samma gäller också pedagogisk verksamhet.

Vissa former av funktionsnedsättningar har samma behov av tillgänglighet, men ibland kan ett behov för en grupp skapa problem för en annan. Ljud i en utställning kan till exempel vara till glädje kan för synskadade medan samma ljud kan vara ett problem för hörselskadade. Som synskadad kan man uppleva ett besök och en verksamhet med lukt och smak, vilket kan innebära motsättningar med allergikers behov, i synnerhet om dofterna tjänar som illustrationer i utställningar.