Tillgängligt landskap åt alla

Projektet har haft som syfte att synliggöra intressanta platser i Stockholms län och på ett levande sätt berätta om platsernas historia. På totalt tio platser har det tagits fram ljudguider som låter besökarna ta del av dramatiserade berättelser där fiktion blandas med fakta. Noggranna vägbeskrivningar till respektive plats gör det enkelt för alla att besöka platserna.

Projektet finansieras genom medel från Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms läns museum, Sveriges Hembygdsförbund samt respektive kommuner och hembygdsföreningar genom eget arbete.

Ljudguiderna går att ladda ner på Stockholms länsmuseums och Iris medias webbplatser. Om man har mobiltelefon kan man använda så kallade QR-koder på plats för att ladda ned ljudfilerna från Iirismedias webbplats

Inom projektet Tillgängligt landskap åt alla har följande platser i Stockholmsområdet fått ljudguider:
Slagsta hällristning i Botkyrka
Brottby kvarn och mjölnarbostad med gravfält och kyrkoruin i Vallentuna
Pytagoras industrimuseum i Norrtälje
Utö gruvor och kvarn i Stockholms skärgård
Åkers kanal i Åkersberga
Sjöfartsmuseet i Älmsta, Norrtälje
Gunnes gård i Upplands Väsby
Edsbro masugn och kyrka i Edsbro
Sandhamns tull- och lotshistoria i Stockholms skärgård
Bögs gård i Sollentuna

Ta del av alla ljudguider på Iirismedias webbplats