Tydlig information

Tydlig och bra information är viktigt för alla besökare men särskilt för personer med funktionsnedsättningar. Inte minst är det viktigt att informera om själva tillgängligheten:

 • Information om tillgängligheten hos just er förening.
 • Berätta om eventuella brister och om kommande planer kring förbättringar. Om hembygdsföreningen öppet informerar om eventuella brister kan besökaren före sitt besök ta ställning till om lokaler och verksamheter är tillräckligt tillgängliga att ett besök är möjligt. En tillgänglig lokal och verksamhet gör att inte bara den funktionshindrade kommer på besök utan även vänner och bekanta.
 • Information om vem som ansvarar för tillgänglighetsfrågor.

Information om hur man tar sig till platsen i fråga:

 • Adressen är så klart viktigt, inte minst med tanke på färdtjänst. Om det är möjligt, är det bra att besöksadressen har gatunamn och nummer. Färdtjänsten kräver ofta detta för att en kund skall kunna beställa en taxi eller annat fordon till en plats. Kontakta kommunen och sedan till den regionala kundservicen på färdtjänsten för att de skall lägga in adressen i sitt system.
 • Karta med vägbeskrivning på hemsidan. (Denna vägbeskrivning skall gärna utgå från minst två punkter, t.ex. större samhällen i närheten eller större vägar. Ett annat sätt är att lägga in GPS-koordinater, men eftersom inte alla har GPS, behöver man informera om färdvägar på flera sätt.)
 • Vägskyltar som visar vägen fram till besöksmålet är ett annat alternativ, men då är det viktigt att man dels pratar med berörda markägare samt med Vägverket om tillstånd.

Sedan gäller det att ha bra information om själva verksamheten:

 • Tydlig information om verksamheten och kommande program. Informationsmaterial bör spridas på flera sätt för att öka tillgängligheten. Hemsidor är ett alternativ, men broschyrer och andra medier såsom radio är också viktiga.
 • Ett tips är att gå direkt till handikapporganisationerna med informationen eftersom de har medlemstidningar i medier som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Informationsmaterial på hembygdsgården behöver vara tydlig och tillgänglig och gärna i olika former:

 • Informationsmaterialet bör vara utformat med text i stor stil, lättläst svenska och inte bara i broschyrer. Det ska vara lättöverskådligt och exempelvis inte ha text inlagd i bilder. Färgerna skall vara svart text på beige eller ljust gul bakgrund för att vara så lättläst som möjligt.
 • För att alla ska nå informationsmaterialet kan det gärna placeras på bord och hyllor som går att höja och sänka.
 • Det är bra att ha en inläst variant av informationsmaterialet som besökare kan lyssna på. Den kan i så fall både lånas på plats eller laddas ner till personliga spelare.

Anpassningar som hjälp för att hitta inom området:

 • För att besökaren skall få en uppfattning om hur stort området är och var olika byggnader ligger är det bra med taktil karta eller modell över området som visas vid entrén, som besökaren kan har som utgångspunkt i minnet. Det är därefter bra att med jämna mellanrum ha skyltar försedda med kartor. Skyltarna ska ha tydlig text, tydligt typsnitt och bra kontrast.
 • För att underlätta ytterligare är det bra med gångvägar med olika beläggningar. Gångarna fungerar därmed som ledstråk, som är bra för fler än bara synskadade. Personalen får till exempel lättare att beskriva vägen till en aktivitet eller byggnad genom att säga hur besökaren ska följa den ena eller andra gången.
 • För att blinda ska kunna känna figurer och text kan man ha Kartor med svällbilder eller skyltar framställda i relief. En svällbild kan även visa en planritning över en byggnad, t.ex. utrymningsplan. Även utställningskartor, så att bland annat synskadade kan hitta i lokalerna, kan framställas på detta vis. Svällbilder framställs genom att en svart-vit bild kopieras över till ett särskilt papper. Pappret värms upp i en maskin, som får svarta detaljer att svälla upp och gör konturer taktila.


Exempel på tydlig information för att hitta i området, från Hembygdsparken i Ängelholm.