Skyltning

Taktila skyltar kan visa enklare motiv, som teckningar av runstenar eller hällristningar, men också bilder av till exempel byggnadskonstruktioner. Bilderna kan både förklara motivet på runstenen och tjäna som komplement till texten. För blinda personer är det omöjligt att uppfatta utseende och konstruktion av en byggnad utan att ha tillgång till taktila bilder eller modeller. En skylt kan vara vit (men får inte blända), gul eller beige med de taktila bilderna i rött eller svart.

Det är viktigt att taktila skyltar kan användas av alla. Information på svartskrift behöver därför även finnas tillgänglig på punktskrift eller med taktila bokstäver samt inläst med tal i form av en audioguide.