Hörselslingor

Det är bra att kunna låna en bärbar hörslinga vid besöket. Det finns trådlösa bärbara hörslingor som både fungerar bra inne i lokalerna och utomhus, där guiden har en liten mikrofon. Mottagarna kan kopplas både till hörapparater och vanliga hörlurar. Detta gör att man hör bra även om det är störande ljud i närheten eller att man står långt från guiden. Men man kan inte komma för nära lokaler med fasta hörslingor eftersom de fasta slingorna är betydligt starkare.

En bärbar hörslinga kan användas av flera föreningar, vilket innebär att man kan dela på inköpskostnaderna. Ena föreningen kan då ansvara för härbärgering och se till att batterier alltid är laddade.