Audioguider

Visningar och vandringar i bygdens kulturmiljöer kan läsas in på audioguider om besökaren inte har möjlighet att delta på en visning med guide. Audioguider kan finnas antingen till utlåning eller läggas som mp3-filer på en hemsida för nedladdning till sin spelare att lyssna på vid besöket, som förberedelse inför ett besök eller för att minnas det man upplevt. Även föremål kan ingå i en audioguide. De kan antingen läggas in som filer eller som en separat vandring inom hembygdsgården.

En audioguide för personer med funktionsnedsättning ska inte bygga på mobiltelefonilösningar. Alla ser till exempel inte telefonnumret som ska slås och moderna mobiltelefoner är inte tillgängliga för alla, vilket gör att många diskrimineras från information.

Innehållet i audioguiderna ska finnas i flera nivåer. Den ena nivån kan till exempel ge en översiktlig bild av sevärdheten. Nästa nivå kan läggas på fördjupningar till exempel mer ingående beskrivning av det man vill se såsom föremål, byggnader och miljöer. Det behöver också finnas syntolkningar som ett alternativ, det vill säga beskrivningar för synskadade.

En bra idé kan vara att flera föreningar i grannskapet framställer en gemensam guide. Detta gör att det finns fler sevärdheter på audioguiden och att den finns tillgänglig på flera ställen. Som komplement till audioguiden behövs då en vägbeskrivning och en karta mellan målen.