Tillgänglighet

Sveriges Hembygdsförbund arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt för alla, även för personer med olika funktionsnedsättningar. Många hembygdsgårdar har gjorts tillgängliga genom att man byggt ramper och hissar samt installerat handikapptoaletter. På många ställen har också verksamheten gjorts mer tillgänglig, exempelvis med hjälp av taktila föremål, läsbara texter, användbara audioguider, hörslingor med mera.

Att tillgänglighetsanpassa lokaler och verksamheten behöver inte vara kostsamt. Ofta räcker det långt att åtgärda enklare hinder. Trösklar kan enkelt sänkas eller tas bort, enklare ramper kan göra det möjligt för rullstolsburna att ta sig in i lokalen och informativa skyltar gör verksamheten tillgänglig för fler.

Här kan du läsa mer om några vanliga funktionsnedsättningar, få tips på anpassningar och ta del av lagar och regler som rör tillgänglighet. Läs också om SHF:s projekt Tillgängligt landskap åt alla.