Tipspromenad 2013

Under Husbyborgdagen fanns det möjlighet att gå en tipspromenad.För er som är nyfikna på de rätta svaren så kommer det här. Frågorna var till största delen hämtade från boken ”Tierp- en sockenbeskrivning”. Vinnarna har meddelats.

Fråga 1: Vilket år bildades Tierps sockens hembygdsförening?
Rätt svar: 1955

Fråga 2: Tierps socken odlades stora mängder humle under hela medeltiden ända fram till slutet av 1700-talet. År 1689 fanns det 14 humlegårdar i Eskesta men hur många stänger Humle fanns det totalt på gårdarna byn ?
Rätt svar: 21 400 st stänger fanns i Eskesta, de andra svarsalternativen var hämtat från 7 300 st som var antalet i Frebro och 15 000 st som var summan av antalet i Svanby och Vallby.

Fråga 3: Vad heter denna växt som bl.a. använts till att krydda brännvin?
Rätt svar: Åbrodd, kanske mest känt för att användas i kyrkbuketten för att få hjälp att hålla sig vaken, men användes också som brännvinskrydda. Mer känd som brännvinskrydda är nog Malört som var ett av svarsalternativen men som inte var den växt som vi satt frågan på.

Fråga 4: ”Det lyser sol kring Tämnarå, kring slätt, där gyllne skördar stå i åsars gröna skygd” .Detta är första raden av ”Det lyser sol kring Tämnarå”, men vem skrev den?
Rätt svar: Sam Rönnegård. De andra svarsalternativen, Sigurd Wallén och Bernhard Nordh, är kända personligheter som båda bott en kortare period i Tierps socken.

Fråga 5: En smed, född i Munga, vann en spelmanstävlan i Vaxholm 1910 med Storstugans marsch. Det gjorde både spelmannen och hans låt berömda. Låten kom att bli mer känd som Mungalåten. Vad hette den nyckelharpsspelande smeden?
Rätt svar:Erik Gustav Englund (Blind-Englund)

Fråga 6: För att få bli indelt soldat skulle man helst vara en lång och ståtlig karl. Hur lång var den resligaste soldaten i Tierp år 1767?
Rätt svar: 175 cm

Fråga 7: År 1268 fick Tierp sin första kyrkoherde Bengt. Han var son till en känd person från den svenska historien, vem?
Rätt svar: Birger Jarl

Fråga 8: Mellan vilka år gavs tidningen Tierpsposten ut?
Rätt svar: 1892-1963

Fråga 9: Skansen har samlat byggnader från hela landet, bl.a. finns ett hus från Tierp. Vilken typ av byggnad är det?
Rätt svar: Ett ordenshus, det är IOGT:s ordenshus Brofästet som tidigare stod i Raklösen. Följ länken för att se huset på Skansens hemsida.

Fråga 10: Karl den XII:s krigslycka vände vid slaget 1709 i Poltava. Hälften av soldaterna i den nästan 20 000 man starka hären stupade eller blev tillfångatagna. Tierparna ingick i livkompaniet inom Upplands regemente, hur gick det för kompaniets 108 soldater? Livkompaniet bestod av rotar från Tierp, Söderfors, Vendel, Björklinge och Viksta.
Rätt svar: Alla utom 1 stupade

Fråga 11:Vad har man använt detta redskap till? (frågan var fästad vid ett föremål i vår utställning)
Rätt svar: Bära hö och spannmål

Fråga 12: Vem har haft denna runda tingest bland sina arbetsredskap? (frågan var fästad vid ett föremål i vår utställning)
Rätt svar: Barnmorskan, använde denna sittring.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter